วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รับแลกเช็ค รับซื้อลดเช็ค บริการเปลี่ยนเช็คเป็นเงินสด ดอกเบี้ย 3%

บริการรับแลกเช็ค ซื้อลดเช็ค
ให้บริการเงินด่วนโดยใช้เช็คค้ำประกัน
สำหรับท่านที่มีเช็คหรือใช้บัญชีกระแสรายวัน
สามารถนำเช็คมาเพื่อทำสัญญาเงินกู้กับทางเรา
ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว
เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
2.สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 30 วัน
3.สำเนาบัญชีธนาคาร สเตทเม้นท์ ย้อนหลัง 3 เดือน
4.แผนที่ที่ตั้งของบริษัท/กิจการ
5.สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6.สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7.สำเนาใบวางบิล/ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)

ระยะเวลาทราบผลอนุมัติ 1-2 วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน 
ระยะเวลาตามสัญญา 3/6/12เดือน

สนใจติดต่อ คุณเลิศชัย
โทรศัพท์ 085-4644061,085-4497910,089-5936506
checkonlineloan@gmail.com

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำสัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง
เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ,เงินด่วน ,เงินกู้นอกระบบ ,กู้เงินนอกระบบ, เงินกู้ด่วน, ต้องการเงินด่วน , บริการเงินด่วน, รับแลกเช็ค,รับซื้อเช็ค,. เงินด่วน เงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ